• +37744171584
 • Contact

  Let's Keep In Touch!X

  ADDRESSHouse of Sport; Rr. Agim Ramadani p.n., 10000 Prishtinë - Republika e Kosovës

  LEAVE A COMMENT

  Sending your message. Please wait...

  Thanks for sending your message! We'll get back to you shortly.

  There was a problem sending your message. Please try again.

  Please complete all the fields in the form before sending.

OUR CLASSES

HAPET AFATI PËR REGJISTRIMIN E KLUBEVE NË FTK PËR VITIN 2016

Hapet afati për regjistrim të Klubeve në FTK për vitin 2016

Ne baze te Nenit 19 te Statutit te FTK-se dhe vendimit te Komitetit Ekzekutiv te dates 04.02.2016.

Federata e Taekwondo-se e Kosoves e leshon kete:

 

NJOFTIM

 

Federata e Taekwondo-se e Kosoves pas vendimit te marre ne takimin e KE te FTK-se me date:

15.02.2016 njofton te gjitha klubet e Taekwondo-se se, FTK bene hapjen e afatit te aplikimit per

anetaresim ne FTK prej dates: 15.02.2016 deri me date: 29.02.2016 ne ora 16:00.

Per aplikim klubet duhet te sjellin ne FTK keto dokumentacione:

– Kerkesen per anetaresim ne FTK dhe konfirmimin se e pranojne Statutin e FTK-se

– Kopjen e Statutit te klubit te tyre

– Kopjen e vendimit per regjisteim si OJQ dhe ne Regjistrin e Drejtorise se Sportit te Kuvendit Komunal

– Procesverbalin nga mbledhja e themelimit me te dhenat lidhur me anetaret, kryetarin dhe sekretarin.

Pas permbushjes se pjeses se pare te aplikimit, me kohe do te njoftohen te gjitha klubet per vazhdimin e

pjeses finale te aplikimit ku do te perfshihet kotizimi dhe lista e sportisteve.

Te gjitha te dhenat mund t’i dergoni ne adresen zyrtare te FTK-se:

taekwondo.ks@gmail.com.

Me respekt

Keshilli Ekzekutiv i FTK-se

Taekwondo është një nga artet Koreane marciale më të sistemuara, dinamike dhe shkencore, art ky i cili mëson më shumë se aftësitë fizike për të luftuar. Taekwondo është një diciplinë që tregon rrugët për përmirësimin e shpirtit, trupit, mendjes dhe jetës sonë përmes trajnimit. Taekwondo është bërë një sport global dhe ka fituar një reputacion ndërkombëtar, ku qëndron në mesin e lojërave zyrtare Olimpike.
Kuptimi i fjalës "Tae Kwon Do", është i përbërë nga tri fjalë "Tae" që do të thotë shputë ose këmbë, "Kwon" që do të thotë grusht ose goditje dhe "Do" që do të thotë rrugë ose diciplinë. Në qoftë se bëjmë këto tri pjesë së bashku ne mund të shohim dy koncepte të rëndësishme që qëndrojnë pas emrit "Tae Kwon Do".